วางแผนการเงินหลังเกษียณ

       

           หลักการและเหตุผล

           ในช่วงเวลาที่เราทำงานมีเงินเดือน เราย่อมสบายใจว่าในทุกเดือนเราจะมีรายรับเพียงพอสำหรับรายจ่าย หรือแม้ว่าเรามีปัญหาในด้านการเงินเราก็ยังรู้ว่าเราสามารถทำงานเพิ่มได้อีก เพราะว่าเรายังอยู่ในช่วงวัยที่ทำงานไหว แต่เมื่อใดที่อายุของเรามากขึ้นจนถึงวัยเกษียณ นอกจากวัยเกษียณนั้นจะทำให้รายได้ของเราน้อยลงหรือหมดลงแล้ว อายุที่มากขึ้นจะทำให้เรามีความสามารถในการทำงานลดลงด้วย

            หลักสูตรนี้จะช่วยคุณวางแผนการเงินเมื่อเตรียมตัวรับวัยเกษียณที่กำลังจะมาถึงหรือมาถึงแล้ว เพื่อการจัดการเงินหลังเกษียณอย่างเป็นระบบ แนะนำการลงทุนและการทำธุรกิจที่เหมาะกับวัยเกษียณ

 

 

          วัตถุประสงค์

1.       เพื่อความรู้ความเข้าใจการจัดการเงินหลังเกษียณอย่างเป็นระบบ

2.       เพื่อความรู้ความเข้าใจในการลงทุนที่เหมาะสมกับวัยหลังเกษียณ

3.       เพื่อความรู้ความเข้าใจในธุรกิจที่เหมาะกับวัยหลังเกษียณ