เข้าใจ ป้องกัน ให้คำปรึกษาปัญหาท้องไม่พร้อม

     


            หลักการและเหตุผล

            ปัญหาเด็กท้องในวัยเรียนเป็นปัญหาที่ทุกสถานศึกษา ทั้งที่ปัญหานี้สามารถป้องกันได้ด้วยการให้เด็กมีทักษะการป้องกันร่วมถึงทักษะการปฏิเสธเมื่อคนรักขอมีเพศสัมพันธ์ หรือในกรณีที่เกิดการท้องขึ้นมาแล้วเด็กมักตื่นตระหนกและไม่สามารถรับมือกับปัญหาได้ด้วยตนเอง ครูที่ปรึกษาหรือครูที่เด็กสนิทหรือไว้ใจจึงมีส่วนสำคัญในการช่วยเหลือเด็กให้รับมือกับปัญหาท้องไม่พร้อมได้ โดยสามารถร่วมกันหาวิธีการที่เหมาะสมในการรับมือกับปัญหานี้ได้อย่างปลอดภัย

            หลักสูตรนี้จะครูสามารถทำความเข้าใจ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการป้องกัน เสริมสร้างทักษะการปฏิเสธ และฝึกหลักการการให้คำปรึกษาเด็กที่ท้องไม่พร้อมได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย

 

 

วัตถุประสงค์

1.       มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาท้องไม่พร้อมอย่างรอบด้าน

2.       สามารถให้คำปรึกษาเกี่ยวกับวิธีการป้องกันปัญหาท้องไม่พร้อม และทักษะในการปฏิเสธการมีเพศสัมพันธ์

3.       เข้าใจหลักการของให้คำปรึกษาเรื่องปัญหาท้องไม่พร้อม สามารถแนะนำทางเลือกทางการช่วยเหลือทั้งจากภาครัฐและองค์กรที่ให้ความช่วยเหลือผู้หญิงท้องไม่พร้อมโดยเฉพาะ เพื่อให้เด็กมีทางเลือกในการรับมือกับปัญหา