ติดต่อเรา

สามารถติดต่อสอบถามได้ตามสาขาดังต่อไปนี้

สำนักงาน พัทยา ชลบุรี   
29/8  หมู่ 4  ถนน พรประภานิมิต 27  ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ขลบุรี  20150
ผู้จัดการสาขา   คุณชนิตา สุขวัจนี   
โทร   081-5721-585     email : sukwajanee@LifeSkillsThailand.com
 
สำนักงาน  สาขา กรุงเทพ
24/16  อาคารเดอะวิลเลจคอนโด   ถนนบางนา-ตราด ซอย 10  เขตบางนา แขวงบางนา  กทม  10260
ผู้จัดการสาขา   คุณชนิตา สุขวัจนี   
โทร   081-5721-585     email : sukwajanee@LifeSkillsThailand.com
 
สำนักงาน สาขา ลพบุรี
32/3 ม.6 ต.พัฒนานิคม อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี   15140  
ผู้จัดการสาขา  คุณ เมธาวี คัมภีรทัศน์
โทร 087-9096-203  email : matawii@LifeSkillsThailand.com
 
สำนักงาน สาขา เชียงราย (Head Office)
315 ม.10   ต.เวียง อ.เทิง  จ.เชียงราย 57160
ผู้จัดการสาขา  คุณ อโนพร เครือแตง  
โทร 081-4232-281  email : May@LifeSkillsThailand.com